Oskar och Ellen

Textila ”lekväskor”, sångpåsar, sagopåsar och böcker. Allt formgett av Petra Jinglöv och tillverkat i Filippinerna där Petra bott och valt en fabrik med goda arbetsförhållanden. Allt sytt på maskin och för hand.